FOTOEXPEDICE PRO NÁROČNÉ

Cestovní pojištění Allianz

 

V ceně každé z našich fotoexpedic je zahrnuto komplexní cestovní pojištění Allianz v tomto rozsahu:

 

Léčebné výlohy v zahraničí                                        Limity pojistného plnění           
- ambulantní lékařské ošetření                                    bez omezení
- léky a další zdravotnický materiál                              bez omezení
- hospitalizace včetně dopravy do nemocnice                       bez omezení
- léčba, diagnostika a operace                                    bez omezení
- činnost záchranných sborů a horské  služby                      bez omezení
- repatriace do ČR                                                bez omezení
- výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného       bez omezení
- akutní zubní ošetření                                           bez omezení
- pojištění rizik souvisejících s terorismem              bez omezení
- repatriace související s terorismem                             bez omezení
 
Pojištění zavazadel s rošířeným plněním                           Limity pojistného plnění
- všechny škody na zavazadlech pojištěného                        50 000 Kč
- škoda na jedné věci                                             25 000 Kč
- všechny škody na cennostech                                     25 000 Kč
- na jednu cennost                                                10 500 Kč
- všechny škody způsobené vloupáním do vozidla                    25 000 Kč
- na jednu věc odcizenou z vozidla                                 7 000 Kč
- na zpoždění letu o více než 6 hodin 200 Kč / hodina,       5 000 Kč max.
- na zpoždění zavazadel o více než 6 hodin 200 Kč / hodina,    5 000 Kč max.
- pronájem náhradního sportovního vybavení 1 000 Kč/ den,     5 000 Kč max.
 
Pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu                       Limity pojistného plnění / na všechny pojistné události
- na zdraví nebo usmrcení                                          2 000 000 Kč       10 000 000 Kč   
- na jedné věci                                                    1 000 000 Kč        5 000 000 Kč  
- následné škody                                                     100 000 Kč         500 000 kč  
- spoluúčast                                                          20 000 Kč/ PU        5 000 Kč/ PU 

Pojištění stornovacích poplatků                                   Limity pojistného plnění           
                                                   50 000 Kč / PU
- spoluúčast                                          20%


Podrobné podmínky o Allianz komplexním cestovním pojištění s neomezenými výdaji na léčení je ke stažení ZDE>>> PP CP 2015_FINAL_náhled.
           
Fotíme Svět
|Copyright © 2015 Fotíme Svět